Burax gedim saxlama mənə űműd bağlama
Gőzlərinin qurbanı olaram men őlendə ağlama
Őlűm őlűm mən őlűm,sən yaşa qoy mən őlűm
Űzűlmə başına dőnűm sən yaşa qoy mən őlűm